torsdag, februar 12, 2009

Verden er af lave, og jeg er tilbage!

Udtrykket ”Verden er af lave” har intet at gøre med, at jorden er lavet af lave mennesker, eller at den styres af lave mennesker, eller styres af mennesker af lav intelligens... Eller gør det?
Jeg har ikke begået en blog i meget lang tid, og i denne mellemliggende tid, har jeg oplevet og selv været udsat for den ene dumhed efter den anden.

Dum er unægtelig et hårdt ord at bruge, men nogle gange er det bare umuligt at komme uden om, og i visse tilfælde dækker det slet ikke!
Men hvad vil det egentlig sige at være dum?

Vi siger og bruger tit ordet dum, når f.eks. nogen laver noget mindre heldigt, som at vade ind i et bord: ”Det var da dumt gjort det der!”.

Men er det nu også et udslag af dumhed? Kan det ikke være manglende opmærksomhed, eller bare almindelig skødesløshed? Hvis nu vedkommende godt ved, at bordet står der, at det er let at ramle ind i, at der ikke er meget plads omkring det, og at det jo altså gør hamrende ondt at vade ind i, og vedkommende tilsidesætter al denne viden, fordi tankerne er optaget af noget andet, er det så stadig dumhed?

Mit svar er JA!
Havde denne person ikke nogen forudgående viden om nogen af disse ting, så er det efter min mening ikke et udtryk for dumhed, men manglende intelligens.
Hvad sker der så, når de to kombineres, lav intelligens og dumhed?

Jeg vil nu tillade mig at komme med 3 eksempler på dette spørgsmål. Disse er egne betragtninger og indeholder på ingen måde konklusioner:

1. Der er netop hængt en skrivelse fra min boligforening op, hvor der står (sammenfattet):

”Der har været flere henvendelser fra beboere pga. lyset i opgangene brænder døgnet rundt nu. Dette skyldes, at postbudet ikke kan se navneskiltene i opgangene i dagstimerne uden lyset er tændt. Derfor skal lyset brænde døgnet rundt.”

Er postbudene blevet dårligt seende? Har solens stråler mistet så meget kraft, at dagslyset er for svagt? Kan postbudet ikke finde lyskontakten på væggen pga. det er for mørkt om dagen? Kan boligforeningen ikke opsætte lyskontakter, der kan ses i mørke? Er Post Danmark og boligforeningen hævet over Kyoto-aftalen? Siden hvornår har Post Danmark været i stand til at få brevene frem uanset om der var lyst eller mørkt?

2. Dette eksempel piner og irriterer mig mere end noget andet. Det er netop blevet offentliggjort, at Sidney Lee a.k.a. Søren Overgaard skal have en boksekamp mod Stig Tøfting. Dette er i sig selv ikke noget problem, men hvad der derimod ER et problem, er mediernes og Sørens konstante henvisninger til wrestling. Medierne omtaler ”ham” som den kendte danske wrestler, og selv omtaler ”han” sig som værende en del af Dansk Pro Wrestling.
I et interview i forbindelse med den endnu ikke viste relancering af Blod, Sved og Springskaller som en timelang dokufilm, indrømmer ”han”, at ”han” aldrig har trænet wrestling med en amerikaner ved navn Anthony, da denne slet og ret ikke findes. Ikke nok med det, ”han” har aldrig nogensinde deltaget i en officiel wrestlingkamp, hverken hos DPW eller noget andet forbund på denne jord.

Pro wrestler?

Det er for øvrigt almen viden, at Tøfting er en hård hund (og en fremragende assistenttræner for Randers FC), men jeg havde nu ikke troet han slog på kvinder..

3. Jeg er stadig sygemeldt, da jeg igen igen er i gang med endnu et forløb med henblik på en ny operation. Da jeg desværre blev sygemeldt på et tidspunkt, hvor jeg ikke kunne få sygedagpenge, røg jeg på kontanthjælp, og har været det hele vejen igennem sygemeldingsforløbet.
I den forbindelse bliver man tilknyttet diverse sagsbehandlere, der skal lave forløb med en, for at vurdere ens muligheder for genindtræden på arbejdsmarkedet. Det er jo i sig selv ganske fortrinligt.
Kvaltiteten af disse sagsbehandlere kan desværre kun beskrives som ”svingende”. Dette eksempel er baseret på en samtale med min nuværende sagsbehandler (der dog har bebudet sin snarlige afgang. Man undres..).
For min dovenskabs skyld er sagsbehandler forkortet til SB:

SB: Jeg har tænkt mere over det med mulig førtidspension, og er kommet frem til, at f.eks. en maler vil have lettere ved at få det end dig.
Mig: Hvorfor? Gør en malers diskusprolapser mere ondt?
SB: Nej, slet ikke, men du er jo rimeligt intelligent, så man vil nok stille større krav til at du aktiveres med noget, hvor du skal bruge hovedet.
Mig: Så du siger altså at malere er dumme?
SB: Det er ikke det jeg siger.
Mig: Det er det da. Du har lige sagt, at I ikke forventer af en maler, at han/hun vil kunne bruge hovedet.
SB: Det har jeg aldrig sagt!
Mig: Sagde du ikke lige, at en maler vil have lettere ved at få førtidspension?
SB: Jo..
Mig: Ergo siger du jo også at malere er dumme, eller i hvert fald dummere end mig.
SB: Det var jo ikke sådan ment!
Mig: Hvordan så?
SB: Jamen, du må altså ikke gå rundt og fortælle folk, at jeg tror malere er dumme!
Mig: Selvfølgelig ikke..

Tro det eller ej, men jeg kunne snildt skrive 10-20 lignende ekspempler som de 3 ovenstående.


Nu, snakken handler om dumhed, må jeg lige nævne den store krise.
Der er finanskrise i verden. Vores betroede magthavere og vogterne af vores hårdt tjente penge (bankerne/pengeinstitutterne), har kastet verdens borgere ud i et uoverskueligt økonomisk ragnarok, værre end Wall Street krakket i 1929.

Men hvor mange af os forstår egentlig hvad det hele går ud på? Ikke engang vores kære politikere kan give en forklaring, der er til at forstå, og bankerne skriger op om at regeringen skal komme dem til hjælp, fordi de mangler penge. Hvor er de penge blevet af? Vi snakker om banker som f.eks. Nordea og Danske Bank, der konstant ligger på årsoverskud ml. 25 og 30 milliarder kroner, hvis ikke mere!

Hvorfor skal skatteyderne, der i forvejen betaler bankerne uhørte summer i renter og gebyrer, betale for at redde dem ud af en krise, som de selv har bragt sig i?

Dem, der skulle sørge for stabilitet og sikkerhed, er de samme, der ikke har formået at imødekomme en finanskrise, der blev forudsagt af eksperter for adskillige år siden. Hvorfor har de ikke reageret inden krisen brød ud? Og hvordan kan det være, at en boligkrise i USA kan starte et verdensomspændende aktiemarkedssammenbrud?

Og hvordan kan det være, at benzinen er faldet drastisk i pris? Er der kommet mere olie i undergrunden pga. krisen? Er behovet for benzin/olie faldet så meget pga. krisen, at man har været nødt til at dumpe prisen? Plejer olieprisen generelt ikke at stige, når der er krise?
Verden over er staten (dvs. regeringen i pågældende land) begyndt at overtage bankerne, for at garantere deres overlevelse. Hvorfor overtager selvsamme regeringer ikke folks ejendomme, og sikrer dem et sted at bo, nu de ikke længere har råd til at beholde deres huse? Hvorfor overtages virksomhederne ikke, så de kan holdes i gang og folk kan bevare deres job?

I forlængelse af finanskrisen, kan der drages paraleller til mange af de andre ting, der foregår i disse tider.

Vores personlige frihed indskrænkes næsten dagligt pga. faren for terror. I USA har man The Patriot Act, i Danmark har vi love, der indføres lidt efter lidt. Først kom rockerloven, så blev det forbudt at bære maske, og nu har politiet forøgede beføjelser til at kunne aflytte, ransage og tilbageholde folk, uden at have forudgående rimelig mistanke.
Er vi på vej mod totalitært styre?

Vores regering har sendt vores unge i krig i Irak og Afghanistan, for at nedkæmpe terrorister og undertrykkere af menneskerettighederne. I Irak var begrundelsen ”masseødelæggelsesvåben”, som der siden er blevet fundet absolut INGEN af!
I Afghanistan gjaldt det nedkæmpelsen af Taleban og Al Qaeda. Begge har de det tilfælles, at de tidligere er blevet støttet med midler fra USA.
USA, som vi nu støtter i krigen mod netop Taleban og Al Qaeda.

Vores tapre soldater, unge mennesker der drager ud i verden for at gøre noget nobelt og godt, er begyndt i alarmerende tal at vende hjem i kister, men på trods af det, snakkes der om en mulig optrapning af krigene til at omfatte Pakistan og Iran? Der foretages allerede angreb på Pakistans jord.
Hvor skal det ende?

Hvem har ansvaret for alt dette? Er det magthaverne, der har taget beslutningerne, eller er det os, for at give dem lov?

Døm selv...


Hvis man skulle have lyst til at læse hh. en top 12 over grundende til det der udløste krisen, og en top 10 over de største kollaps i 2008, er her to links til TIME Magazines hjemmeside:

http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1869041_1869040,00.html

http://www.time.com/time/specials/2008/top10/article/0,30583,1855948_1864602_1864603,00.html

1 Comments:

Blogger Frederik Krautwald said...

Verden er nemlig af lave. Klap, klap, klap.

5:58 AM  

Send en kommentar

<< Home